Endodoncie

Endodontické ošetření Praha

Co je endodoncie

Endodoncie, nebo-li endodontické ošetření zubu, je označení pro ošetření systému kořenových kanálků (nervů). Cílem endodoncie je odstranit bolest a zachovat zubní tkáň. Moderní endodontické ošetření je relativně bezbolestné a efektivní.

 

Jak endodontické ošetření probíhá

Endodoncie má 3 důležité aspekty, které musí být splněny, abychom dosáhli maximální úspěšnosti ošetření:

  1. Opracování, rozšíření, dezinfekce a následné hermetické zaplnění kořenového kanálku tak, aby se zabránilo průniku a usídlení mikroorganismů.
  2. Vizualizace – zde využíváme operační mikroskop v maximální možné míře. Co vidíme, můžeme také ošetřit. Některé vstupy do kořenových kanálků jsou pouhým okem neviditelné, a pokud se neošetří, mohou následně způsobit selhání celého endodontického ošetření.
  3. Kofferdam – izolace ošetřovaného zubu od okolní dutiny ústní. Zabezpečí, že nedojde k následné kontaminaci slinou a opět k selhání endodontického ošetření.

 

Kdy je ošetření kořenových kanálků zapotřebí

Ošetření kořenových kanálků provádíme v těchto základních indikacích:

Endodoncie CDC zubní klinika Praha

  • Bolest zubu, kdy došlo k nevratnému poškození nervu zubu – a to buď kazem, úrazem nebo u parodontologicky postiženého zubu.
  • Nedostatečné předchozí ošetření zubu. Většinou se známkami chronické infekce v okolní kosti
  • Gangréna zubu – kdy došlo k postupnému odumření zubní dřeně následkem úrazu, kazu, nebo protetické práce. Většinou doprovázené vznikem zánětu u hrotu kořene zubu, doprovázené píštělí, kterou se vyprazdňuje hnis přes sliznici v okolí hrotu kořene postiženého zubu.
  • Dále u rozsáhlejších protetických prací, v případě, že je velké riziko poškození zubní dřeně preparací.

Kvalitní endodontické ošetření umožní zachovat v dutině ústní zuby, které by jinak bylo nutné extrahovat. Po endodoncii musí následovat rekonstrukce korunky, kterou nazýváme post – endodontické ošetření a dle rozsahu destrukce klinické korunky indikujeme na takto ošetřený zub: kompozitní výplň, overlay/inlay, nebo korunku.

 

Objednat se na vyšetření